Skupština

 1. 25.05.2002. - OSNIVACKA SKUPŠTINA - DONIJETA ODLUKA O OSNIVANJU UDRUGE - RUKOMETNOG KLUBA MAKSIMIR-PASTELA
 2. 03.01.2003. - REDOVITA SKUPŠTINA - IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA UDRUGE ZA 2002., IZMJENE I DOPUNE STATUTA, IZBOR I GLASOVANJE ZA 12 CLANOVA NOVOG SAZIVA SKUPŠTINE, GLASOVANJE ZA NOVE CLANOVE PREDSJEDNIŠTVA - PROŠIRENOG - SA TRI NA SEDAM, TE SPORTSKOG DIREKTORA.
 3. 04.01.2004. SKUP ČLANOVA - GLASOVANJE I ODLUKE O RAZRJEŠENJU CLANOVA SKUPŠTINE I IMENOVANJE NOVIH.
 4. 04.01.2004 REDOVITA SJEDNICA SKUPŠTINE - IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA UDRUGE ZA 2003. GODINU.
 5. 03.01.2005. SKUP ČLANOVA - ODLUKA O RAZRJEŠENJIMA I IMENOVANJIMA ČLANOVA SKUPŠTINE
 6. 03.01.2005. REDOVITA SKUPŠTINA - ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANA PREDSJEDNIŠTVA I IMENOVANJE NOVOG, TE IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA ZA 2004. GODINU.
 7. 20.04.2005. SKUP ČLANOVA - ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU NOVOG ČLANA SKUPŠTINE
 8. 20.04.2005. REDOVITA SKUPŠTINA - ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANA PREDSJEDNIŠTVA - SPORTSKOG DIREKTORA I IMENOVANJE NOVOG
 9. 26.04.2006. SKUP ČLANOVA - ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU STAROG I NOVOG SAZIVA SKUPŠTINE
 10. 26.04.2006. IZBORNA SKUPŠTINA - IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA UDRUGE ZA 2005. GODINU, ODLUKA O RAZRJEŠENJU SVIH ČLANOVA POSTOJEĆEG SAZIVA PREDSJEDNIŠTVS, PRIJEDLOG I IZBOR NOVIH ČLANOVA ČETVEROGODIŠNJEG SAZIVA PREDSJEDNIŠTVA, OSTALE AKTIVNOSTI
 11. 29.06.2007. SKUP ČLANOVA - ODLUKA O RAZRJEŠENJU STAROG I IMENOVANJU NOVOG ČLANA SKUPŠTINE.
 12. 29.06.2007. REDOVITA SKUPŠTINA - IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA UDRUGE ZA 2006. GODINU, RASPRAVA I GLASOVNJE O IZMJENAMA STATUTA UDRUGE, S OBZIROM NA IZMJENE ZAKONA O ŠPORTU.
 13. 01.08.2008. SKUP ČLANOVA - ODLUKA O RAZRJEŠENJU STAROG I IMENOVANJU NOVOG ČLANA SKUPŠTINE.
 14. 01.08.2008. REDOVITA SKUPŠTINA - IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA UDRUGE ZA 2007. GODINU.
 15. 22.12.2009. SKUP ČLANOVA - ODLUKA O PROMJENI ČLANA SKUPŠTINE.
 16. 22.12.2009. SKUPŠTINA - IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA UDRUGE ZA 2008. GODINU.
 17. 12.04.2010. SKUP ČLANOVA - RAZREJEŠENJE SVIH ČLANOVA SKUPŠTINE, PRIJEDLOG I IZBOR 12 NOVIH ČLANOVA SKUPŠTINE.
 18. 12.04.2010. SKUPŠTINA - IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA UDRUGE ZA 2009., RAZRJEŠENJE SVIH ČLANOVA POSTOJEĆEG SAZIVA PREDSJEDNIŠTVA, PRIJEDLOG I IZBOR NOVIH ČLANOVA 4-GODIŠNJEG SAZIVA PREDSJEDNIŠTVA, PRIJEDLOG, GLASOVANJE TE DONOŠENJE DISCIPLINSKOG PRAVILNIKA, PRIJEDLOG I IZBOR ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE, OSTALE AKTIVNOSTI.
 19. 05.01.2011. SKUPŠTINA - IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA UDRUGE ZA 2010., RASPRAVA I GLASOVANJE O IZMJENAMA STATUTA UDRUGE, ODLUKA O OSNIVANJU NOVOG TIJELA.
 20. 06.10.2012. SKUP ČLANOVA - ODLUKA O PROMJENI ČLANA SKUPŠTINE  I PRIJEDLOGU ZA IZBOR NOVOG ČLANA.
 21. 06.10.2012. SKUPŠTINA - ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU NOVA 2 ČLANA PREDSJEDNIŠTVA, IZVJEŠTAJ PRDSJEDNIKA UDRUGE, IZMJENE STATUTA.
 22. 16.12.2013. SKUP ČLANOVA - RAZRJEŠENJE ČLANA SKUPŠTINE, PRIJEDLOG ZA IZBOR NOVOG ČLANA SKUPŠTINE.
 23. 16.12.2013. SKUPŠTINA - IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA UDRUGE ZA 2012.
 24. 12.04.2014. SKUP ČLANOVA - PRIJEDLOG ZA RAZRJEŠENJE SVIH ČLANOVA POSTOJEĆEG SAZIVA SKUPŠTINE, PRIJEDLOG ZA IZBOR NOVIH ČLANOVA SKUPŠTINE.
 25. 12.04.2014. SKUPŠTINA - IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA UDRUGE, RAZRJEŠENJE SVIH ČLANOVA PREDSJEDNIŠTVA, PRIJEDLOG I IZBOR ČLANOVA PREDSJEDNIŠTVA, OSTALO.
 26. 22.09.2014. SKUP ČLANOVA - PRIJEDLOG ZA RAZRJEŠENJE  ČLANA  SKUPŠTINE, PRIJEDLOG ZA IZBOR NOVOG ČLANA SKUPŠTINE.
 27. 22.09.2014. SKUPŠTINA - RAZRJEŠENJE ČLANA PREDSJEDNIŠTVA, PRIJEDLOG I IZBOR ČLANA PREDSJEDNIŠTVA.
 28. 23.09.2015. SKUPŠTINA - IZMJENE STATUTA SUKLADNO ZAKONU O UDRUGAMA, IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA ZA 2014. GODINU, IZBOR LIKVIDATORA KLUBA
 29. 06.11.2016. SKUP ČLANOVA - RAZRJEŠENJE ČLANA SKUPŠTINE HRVOJA KNIEWALDA, IZBOR STANKA GAČIĆA ZA NOVOG ČLANA SKUPŠTINE
 30. 13.11.2016. SKUPŠTINA - RAZRJEŠENJE ČLANA PREDSJEDNIŠTVA HRVOJA KNIEWALDA DO-PREDSJEDNIKA, RAZRJEŠENJE ČLANA PREDSJEDNIŠTVA GORANA PERIĆA PREDSJEDNIKA, IZBOR GORANA PERIĆA ZA NOVOG ČLANA PREDSJEDNIŠTVA NA MJESTO DRUGOG DO-PREDSJEDNIKA, IZBOR STANKA GAČIĆA ZA NOVOG ČLANA PREDSJEDNIŠTVA NA MJESTO PREDSJEDNIKA, IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA ZA 2015. GODINU, TE USVAJANJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016/2017 GODINU