Rukometna škola

Na sjednici predsjedništva od 04.10.2002. je izglasan slijedeći zaključak:

Nakon kraće rasprave jednoglasno je odlučeno da se u sklopu kluba pokrene mladi -kadetski pogon, u vidu Rukometne škole Maksimir, koji bi činili polaznici-muški, sa područja gradske četvrti Maksimir, ali i šire, s ciljem podučavanja i osposobljavanja mlađih uzrasta za bavljenjem rukometnim športom, te bi se na taj način stvarala baza za nastajanje novih mladih športaša, kao temelj daljnjem opstanku, te športskom funkcioniranju kluba, stalnom obnovom igračkog kadra.
Trening, te praćenje i osposobljavanje mladih uzrasta, vršili bi stručni ljudi: trener prve seniorske ekipe, zatim pomoćni trener (iskustvo u bavljenju istim poslom), liječnička ekipa (1-2 ljudi – stručnih i kvalificiranih- završeni Medicinski fakultet), te voditelji pogona-škole – predsjednik, dopredsjednik kluba, te koordinator juniorskog i seniorskog pogona.


Polaznici mladog pogona rukometne škole, dužni su jednom mjesečno uplatiti članarinu u iznosu od 150,00 kuna, 200,00 kuna i 250,00 kuna, te jednokratno godišnje 100,00 kuna, ako žele imati uključeno i 24-satno osiguranje od posljedica nesreće, a za uzvrat će im biti osigurani adekvatni prostori za treniranje, dovoljan broj rukometnih lopti (veličina 0-1-2), za sve polaznike, stručan nadzor, kao što smo već gore naveli i  s vremenom nabava majica ili sličnih propagandnih materijala), organiziranje utakmica i turnira, što članarina u punom iznosu mjesečno pokriva (trošak termina u dvorani, nabave lopti, tekućih troškova, opreme, oštećenih sprava i inventara u dvorani i slično).
SVI RODITELJI POLAZNIKA RUKOMETNE ŠKOLE ŠALJU SVOJU DJECU NA TRENING I NA UTAKMICE NA VLASTITU ODGOVRNOST.
 
Polazniku rukometne škole, nakon što je isti upisan u Registar članova udruge – rukometne škole, može se izdati – nije obvezatno - članska iskaznica rukometnog kluba (pošto je rukometna škola pod ingerencijom kluba) i to (na usmeni ili pismeni zahtjev polaznika).
Članstvo u udruzi – mladom pogonu – rukometnoj školi, određeno je statutom udruge, a članstvo u udruzi prestaje dragovoljnim istupom člana, neplaćanjem članarine (izuzev situacija kada član ima opravdani razlog za neplaćanje članarine ili kada je član oslobođen plaćanja članarine odlukom Predsjedništva), isključenjem (odluku o isključenju donosi Predsjedništvo udruge), nesportskim i vandlaskim ponašanjem, te uslijed nasilnog ponašanja, što je sve definirano Disciplinskim pravilnikom.

Polaznici su podijeljeni u pet starosnih grupa na treninzima:
  • EKIPA godišta 1994-1997
  • EKIPA godišta 1998-1999
  • EKIPA godišta 2000-2001
  • EKIPA godišta 2002-2003
  • EKIPA godišta 2004-2005
  • RUKOMETNA ŠKOLA dječaci mlađi od 2004. godišta

Kutak za edukaciju

Tražilica

VeGo sport

U rujnu 2009. potpisan je ekskluzivni dvogodišnji ugovor s tvrtkom VeGo sport za ekskluzivno opremanje športskom opremom i rekvizitima njemačkog proizvođača Alpas.