Propozicije natjecanja

RUKOMETNI TURNIR ZA MLAĐE KADETE "MAKSIMIR 2011"

HANDBALL TOURNAMENT MAKSIMIR 2011

PROPOZICIJE NATJECANJA

THE RULES OF COMPETITION

 • Rukometni turnir "MAKSIMIR 2011" u organizaciji RK MAKSIMIR-PASTELA održati će se od subote do nedjelje, 18. i 19.lipnja 2011. godine.
 • Handball tournament will take place Saturday and Sunday - 18. and 19.06.2011.
 • Na turniru pravo nastupa imaju igrači u tri starosne kategorije: dječaci rođeni 1994. i mlađi, dječaci rođeni 1996. i mlađi, te dječaci rođeni 1998. i mlađi.
 • There are three age category: 1994 and younger, 1996 and younger and 1998 and younger.
 • Sve utakmice se igraju u športskoj dvorani "Martinovka",Miramarska bb, Zagreb u dvorani Kutija šibica, Veprinečka bb, Zagreb.
 • Svi igrači moraju imati vjerodostojan dokument za utvrđivanje godišta igrača, (đačka knjižica, putovnica ili natjecateljska iskaznica) u svakom trenutku odigravanja turnira.
 • All players in any stage of competitions must be able to give some Identity document.
 • Svaka ekipa može prijaviti 16 igrača u zapisnik.
 • Each team can register 16 players.
 • Ako dva ili više klubova osvoje jednaki broj bodova, poredak se određuje na slijedeći način:
 • If two or more teams win same number of points, final renking determins in next way:

- u izračun se uzimaju međusobni ishodi klubova o kojima je riječ, a redoslijed se određuje na osnovi osvojenih bodova na      tako dobivenoj suženoj ljestvici;

- in count we take mutual results of the teams we speak about, and the order will be made on base of points won on such shortened scale.

- ako je broj bodova na tako dobivenoj suženoj ljestvici jednak, bolje je poredan klub koji ima bolju razliku danih i primljenih pogodaka na suženoj ljestvici;

-if the number of points is same on shortened scale is same, better postioned team is the one who has better difference between given and taken goals on this shortened scale.

- ako je razlika danih i primljenih pogodaka na suženoj ljestvici jednaka, bolje je poredan klub koji je postigao više pogodaka.

- if the difference of the given and taken goals is same on the shortened scale, better positioned team is the one who scores more goals.

- ako je sve gore navedeno identično, onda će se pristupiti  ždrijebu.

- if everything mentionned is same then we approach to the draw.

 • Za sve ostalo vrijede Propozicije natjecanja HRS-a.
 • For everything else worth Propositions of competition of Croatian handbal assocciation.
 • Utakmice u konkurenciji dječaka rođenih '94 i mlađe igra se loptom veličine 3, a kod dječaka '96 i mlađe loptom 2, a kod dječaka '98 i mlađe loptom 1. Igra se službenom loptom koju osigurava organizator turnira.
 • Matches will be played in category '94 with ball size 3, category '96 with size 2 and category '98 with ball size 1.
 • Za sve ekipe osigurani su sendviči i sokovi.
 • For every participants organiser of tournament provides some beverages and food.
 • Osigurane su pokali i nagrade za tri prvoplasirane ekipe, te za najboljeg igrača, strijelca, golmana i trenera.
 • Also organiser provides cups and prizes for best teams and individuals.
 • Sve informacije o turniru možete saznati na www.rkmaksimir-pastela.com
 • All other necessary information You can get on our web pages.

 

 • Osobe odgovorne za organizaciju turnira:
 • Peoples responsible for tournament organisation:

VODITELJI TURNIRA: Management of tournament:

GORAN PERIĆ 098/9616-959, MARIO ULAMEC 091/5168051 i MARKO BREZIĆ 099/7350811;

INFORMATIKA I BILTENI: Informatics and bulletins:

NEVENA KRAJCAR – 0912305-126;

OSOBA ZADUŽENA ZA REGULARNOST NATJECANJA I SUCE: Rules and referees:

ŠOUREK JOSIP – 098-9389050.

 • Sve utakmice sude suci Zbora rukometnih sudaca Zagreb.
 • All games leads referees from Zagreb referees union.

 

 • KAZNE - crveni karton dobiven zbog grubog nesportskog ponašanja (trenera, igrača, službenih predstavnika), naspram službenih osoba, protivničkog ili svojeg igrača, automatski povlači minimalno 1 utakmicu neigranja. Odluke o kaznama donositi će disciplinska komisija u sastavu Marko Brezić, Šourek Josip, Nevena Krajcar. U slučaju nastavka nesportskog ponašanja, uslijedit će udaljavanje istog sa športskog terena i dvorane, a može se donijeti i odluka o isključenju ekipe iz daljnjeg natjecanja.
 • PUNISHMENTS - red card received because of very violent  un fair behaviour (coaches, players or officials) to referees or against other players, automatically emans 1 - one game suspension. A comity ( Marko Brezić, Josip Šourek, Nevena Krajcar) will bring decisions of punishments. If someone continue with this kind of behaviour he or her will be moved from further competition.
 • U grupama u prvom krugu, te u razigravanja u utakmicama za 3. do 11. mjesto nema time outa (u daljnjem tekstu TO), a u utakmicama finala i polufinala svaka ekipa ima po jedan TO u trajanju od 30 sek po svakom poluvremenu. Kod isključenja ne zaustavlja se vrijeme. U razigravanju za plasman u slučaju neriješenog rezultata izvode se sedmerci, po 3 sedmerca svaka ekipa, a ako je rezultat i nakon toga neriješen, pobjednik će se dobiti ždrijebom.
 • In groups and in play offs ( games for 3rd. to 11th. place) there is no time-out, and in finals and semi-finals each team has one TO duration 30 sec, in each half time. When players are exclude from the game, time doesn't stop. In play off in case of equal result we have 3 penalty shoot outs for each team, and if after this the result is equal, we have a draw to get a winner of the game. 
 • Molimo sve klubove da maksimalno poštuju satnicu i raspored igranja utakmica, te moraju biti najmanje 30 minuta prije utakmice u dvorani. Sve ekipe su dužne prijaviti sastav 30 minuta prije utakmice na info pultu, gdje će se provjeravati godišta igrača i ispravnost iskaznica.
 • We kindly ask all teams to max respect for schedule,a nd the fact that they have to be at least 30 min before the game in the hall, at the info desk where they have to apply the players.

 

 • U toku natjecanja klubovi će redovito dobivati biltene sa rezultatima i tablicama, koji će također biti izvješeni i na info-pultu.
 • During the competiton the results and renkings will be available on the info-desk.
 • Sve ekipe za svaku utakmicu moraju imati dvije garniture dresova. U slučaju istih boja dresova, dresove mijenja drugo imenovana ekipa. Početni udarac uvijek ima prvo imenovana ekipa, osim na utakmicama sa dva poluvremena.
 • All teams have to have two different sets of shirts. In case of same shirts, second named team has to change shirts. First ball always have firts named team, exept in games with half times.
 • Sve ekipe u svakom trenutku moraju imati dokumente sa slikom, kojim mogu dokazati identitet, pripadnost i godište svakog igrača.
 • All teams in every moment of competition have to have some identity document with pictures of all players.
 • Ekipa koja sumnja u godište, tj. identitet bilo kojeg igrača, odmah po odigranom susretu uputit će pismenu žalbu vodstvu natjecanja, koje će odmah donijeti odluku koja je konačna. Zbog toga sve ekipe u svakom trenutku moraju imati dokument sa slikom, kojim mogu dokazati identitet, pripadnost i godište svakog igrača.
 • Team who has some suspicions about Identity or agesof any other player, imidiately after played match, will gie a writen complain to the leader of competition, which will make a final decision. Because of that all teams shold have soem Identity document with themselves.
 • Ekipa koja nastupi sa starijim igračem bit će automatski izbačena sa natjecanja i prijavljena uredovnici HRS-a. 
 • Any team who will have older players will be expeled from the tournament and reported to Croatian handball union.
 • U toku turnira, u dvorani će biti otvoren VIP salon, u koji mogu ući samo osobe sa akreditacijom. Svaka ekipa ima pravo na dvije akreditacije (trener i službeni predstavnik).
 • During the tournament in hall Martinovka VIP lounge will be open and only for persons with tournament passes.
 • Svlačionice su protočne i služe samo za presvlačenje. Ekipe imaju na raspolaganju sedam svlačionica. Ekipe svoje stvari nose sa sobom u dvoranu.
 • Dressing rooms are fluctuate na can be used only for unclothing.

 

ORGANIZATOR NATJECANJA NE ODGOVARA ZA NESTALE ILI OTUĐENE OSOBNE PREDMETE I DOKUMENTE SUDIONICIMA NATJECANJA I NJIHOVIM PRATEĆIM OSOBAMA, TE ZA BILO KAKVU NASTALU ŠTETU VAN ILI U DVORANI, TE PRIJE, ZA VRIJEME I POSLIJE NATJECANJA.

ORGANISERS ARE NOT RESPOSNIBLE FOR ANY LOST, WASTED OR DAMAGED PERSONAL OR CLUB METTER, DOCUMENTS AND ALSO FOR ANY CAUSED DAMAGE OR PERSONAL INJURIES DURING THE TOURNAMENT OUT AND IN THE HALL, BEFORE, DURING AND AFTER THE HOLE COMPETITON. aLSO ALL TEAMS ARE RESPONSIBLE FOR THEIR ONE COMING TO THE TOURNAMENT AND HALLS WHERE GAMES ARE PLAYED.

 

SISTEM NATJECANJA: System of competition:

 

94 GODIŠTE

 

 • Ukupno sudjeluje 6 momčadi, koje su u jednoj grupi i igraju svako sa svakim.
 • 6 teams participate, in one group, where they play everybody between themselves. 

 

SKUPINA:      MAKSIMIR PASTELA

                        KRKA

                        GORICA

                        MEDVEŠČAK NFD

                        SESVETE

                        ZG DUBRAVA

       

 • Sistem natjecanja je izrađen po Bergeru.
 • System of competition is made by Berger.
 • Igra se svatko sa svakim unutar grupe. Sve utakmice u grupi igraju se 2x12 minuta, sa jednom minutom isključenja, bez TO.
 • Teams play everybody between themselves. All games will be played 2x12min, with one minute of exclusion, without time out.

 

 • Nakon odigranih utakmica u grupi, nema razigravanja već se radi tablica po bod sistemu.
 • After games played in the group, there isn't playoff, instead of that will be made a table by point system.

 

 

96 GODIŠTE

 

 • Ukupno sudjeluje 10 ekipa, koje su podijeljene u 2 grupa sa po 5 ekipe.
 • 10 teams participate, which will be devided in two groups with 5 teams.

 

GRUPA A: JELSA, KRKA, LUGI 2, MAKSIMIR-PASTELA, UMAG   

GRUPA B: MOSLAVINA, LUGI 1, GORICA, DUBRAVA, SESVETE       

 

 

 • Sistem natjecanja je izrađen po Bergeru.
 • System of competitiom is made by Berger.
 • Igra se svatko sa svakim unutar grupe, u trajanju 2x12 minuta, bez TO, sa jednom minutom isključenja. Utakmice polufinala i finala igraju se 2x15 minuta, sa TO i 1 minutom isključenja. Utakmice za plasman od 3 do 9 mjesta igraju se 2x12 minuta, bez TO sa 1 minutom isključenja.
 • Teams play everybody between themselves in the each group, 2x12 minutes, without TO, with one minute of exclusion.

 

 • Nakon odigranih utakmica po grupama, razigravanje se igra na sljedeći način: dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe po sistemu A1-B2, B1-A2 igraju polufinale Poraženi iz polufinala igraju za 3. mjesto, a pobjednici finale.
 • After gropu matches are played,

 

Za 5. mjesto igraju A3-B3, za 7. mjesto igraju A4-B4, te za 9. mjesto igraju A5-B5.

 

 

Najbolji prvo, drugo, treće, četvrto i peto plasirani određuju se na temelju osvojenih bodova u grupama, a ako je broj bodova isti, uzima se u obzir ukupna gol razlika, a ako je i to isto tko je dao više golova. Ako je sve gore navedeno isto prilazi se ždrijebanju.

 

 

98 GODIŠTE

 

 • Ukupno sudjeluje 12 ekipa, koje su podijeljene u 3 grupa sa po 4 ekipe.

 

GRUPA A: CO ZAGREB 1, LUGI, MAKSIMIR-PASTELA, UMAG 

GRUPA B: RŠ KARLOVAC, ZG DUBRAVA, CO ZAGREB 2, SESVETE     

GRUPA C: MEDVEŠČAK NFD, DUBRAVA, IVANIĆ, DARUVAR   

 

 • Sistem natjecanja je izrađen po Bergeru.
 • Igra se svatko sa svakim unutar grupe, u trajanju 2x12 minuta, bez TO, sa jednom minutom isključenja. Utakmice polufinala i finala igraju se 2x15 minuta, sa TO i 1 minutom isključenja. Utakmice četvrt-finala i za plasman od 3 do 11 mjesta igraju se 2x12 minuta, bez TO sa 1 minutom isključenja.

 

 • Nakon odigranih utakmica po grupama, razigravanje se igra na slijedeći način: tri prvoplasirane ekipe i tri drugo plasirane, te dvije najbolje treće plasirane igraju četvrtfinala , polufinala i finale, te utakmice za plasman od 3. Do 8. mjesta.

 

Za 9. mjesto igraju preostali treće plasirani protiv najbolje četvrto plasirane ekipe. Za 11. mjesto igraju preostale dvije četvrto plasirane ekipe iz grupa.

 

 

Najbolji drugo, treće, četvrto plasirani određuju se na temelju osvojenih bodova u grupama, a ako je broj bodova isti, uzima se u obzir ukupna gol razlika, a ako je i to isto tko je dao više golova. Ako je sve gore navedeno isto prilazi se ždrijebanju.