Raspored i satnica odigravanja

Utakmice po skupinama za 92. godište se sve odigravaju u SD Martinovka, a za 90. godište u SD Martinovka i SD Ekonomskog fakulteta. Sve utakmice za plasman za 90. i 92. godište igraju se u SD Martinovka.
Utakmice započinju u točno zakazano vrijeme i nema čekanja. Ekipe su dužne biti minimalno 30 minuta prije utakmice u dvorani gdje igraju utakmicu.
Upozoravamo sve ekipe da se moraju striktno pridržavati satnice igranja.

DOWNLOAD raporeda u PDF formatu:


PETAK / FRIDAY, 10.02.2006.


VRIJEME

TIME

BROJ
uk.utak.
NUMBER

BROJ
uk.ut.god.
NUMBER

KATEGORIJA

CATHEGORY

UTAKMICA

MATCH

07,30

001

01

Martinov-90a

Maksimir Pastela – Dugo Selo

08,00

002

02

Martinov-90a

Bjelovar – Agram Medveščak

08,30

003

03

Martinov-90c

USK Krakowiak – Gorica

09,00

004

04

Martinov-90c

Zagreb – Ivanić

09,30

005

05

Martinov-90a

Dugo Selo – Bjelovar

10,00

006

06

Martinov-90a

Poreč – Maksimir Pastela

10,30

007

07

Martinov-90c

Gorica – Zagreb

11,00

008

08

Martinov-90c

Trogir – USK Krakowak

11,30

009

09

Martinov-90a

Dugo Selo – Poreč

12,00

010

01

Martinov-92e

Zagreb – Sesvete

12,30

011

02

Martinov-92e

Bjelovar – Vogošća

13,00

012

03

Martinov-92f

Dugo Selo – Maksimir Pastela

13,30

013

04

Martinov-92f

Poreč – Pavleki

14,00

014

05

Martinov-92d

Agram Medveščak – San Sport

14,30

015

06

Martinov-92c

Ivanić – Feniks

15,00

016

07

Martinov-92b

Ekol Ivančica – Gorica

15,30

017

08

Martinov-92d

Agram Medveščak – Cetinka

16,00

018

09

Martinov-92e

Sesvete – Vogošća

16,30

019

10

Martinov-92e

Zagreb – Bjelovar

17,00

020

11

Martinov-92f

Maksimir Pastela – Pavleki

17,30

021

12

Martinov-92f

Dugo Selo – Poreč

18,00

022

13

Martinov-92c

Izviđač – Feniks

18,30

023

14

Martinov-92d

Cetinka – San Sport

19,00

024

15

Martinov-92e

Bjelovar – Sesvete

19,30

025

16

Martinov-92e

Vogošća – Zagreb

20,00

026

17

Martinov-92f

Poreč – Maksimir Pastela

20,30

027

18

Martinov-92f

Pavleki – Dugo Selo

21,00

028

19

Martinov-92c

Izviđač – Ivanić

21,30

029

20

Martinov-92a

ZG Dubrava - Dubrovnik


SUBOTA / SATURDAY, 11.02.2006.


VRIJEME

TIME

BROJ
uk.utak.
NUMBER

BROJ
uk.ut.god.
NUMBER

KATEGORIJA

CATHEGORY

UTAKMICA

MATCH

07,30

030

10

Ekonom-90c

Zagreb – Trogir

08,00

031

11

Ekonom-90c

Ivanić – Gorica

08,30

032

12

Ekonom-90a

Bjelovar – Poreč

09,00

033

13

Ekonom-90a

Agram Medveščak – Dugo Selo

09,30

034

14

Ekonom-90b

Ekol Ivančica – Županja

10,00

035

15

Ekonom-90b

Dubrovnik – Virovitica

10,30

036

16

Ekonom-90c

Trogir – Ivanić

11,00

037

17

Ekonom-90c

USK Krakowiak – Zagreb

11,30

038

18

Ekonom-90a

Poreč – Agram Medveščak

12,00

039

19

Ekonom-90a

Maksimir Pastela – Bjelovar

12,30

040

20

Ekonom-90b

Županja – Virovitica

13,00

041

21

Ekonom-90b

Ekol Ivančica – Dubrovnik

13,30

042

22

Ekonom-90c

Ivanić – USK Krakowiak

14,00

043

23

Ekonom-90c

Gorica – Trogir

14,30

044

24

Ekonom-90a

Agram Medveš. – Maks.Pastela

15,00

045

25

Ekonom-90b

Dubrovnik – Županja

15,30

046

26

Ekonom-90b

Virovitica – Ekol Ivančica

07,15

047

21

Martinov-92c

Prelog – Feniks

07,45

048

22

Martinov-92d

Krka Novo Mesto – Cetinka

08,15

049

23

Martinov-92a

Zamet – Virovitica

08,45

050

24

Martinov-92b

Požega – Doltki Hrastnik

09,15

051

25

Martinov-92c

Prelog – Izviđač

09,45

052

26

Martinov-92d

Krka NM – Agram Medveščak

10,15

053

27

Martinov-92a

Virovitica – Dubrovnik

10,45

054

28

Martinov-92a

Zamet – ZG Dubrava

11,15

055

29

Martinov-92b

Doltki Hrastnik – Gorica

11,45

056

30

Martinov-92b

Požega – Ekol Ivančica

12,15

057

31

Martinov-92c

Ivanić – Prelog

12,45

058

32

Martinov-92d

San Sport – Krka Novo Mesto

13,15

059

33

Martinov-92a

ZG Dubrava – Virovitica

13,45

060

34

Martinov-92a

Dubrovnik – Zamet

14,15

061

35

Martinov-92b

Ekol Ivančica – Doltki Hrastnik

14,45

062

36

Martinov-92b

Gorica - Požega

15,15

063

37

FB gr1

Treći najbolji 2. – C4

15,35

064

38

FB gr1

A3 – E3

15,55

065

39

FB gr2

Četvrti najbolji 2. – D4

16,15

066

40

FB gr2

B3 – A4

16,35

067

41

FB gr3

Peti najbolji 2. – E 4

16,55

068

42

FB gr3

C3 – F3

17,15

17,35

SVEČANO OTVARANJE TURNIRA MAKSIMIR 2006 

17,35

069

43

FB gr4

Šesti najbolji 2. – F4

17,55

070

44

FB gr4

D3 – B4

18,15

071

45

FA gr1

E1 – Najbolji 2.

18,35

072

46

FA gr2

F1 – Drugi najbolji 2.

18,55

073

47

FA gr1

A1 – B1

19,15

074

48

FA gr2

D1 – C1

19,35

075

49

FB gr 1

C4 – E3

19,55

076

50

FB gr 1

Treći najbolji 2. – A4

20,15

077

51

FB gr2

D4 – A4

20,35

078

52

FB gr2

Četvrti najbolji 2. – B3

20,55

079

53

FB gr3

E4 – F3

21,15

080

54

FB gr3

Peti najbolji 2. – C3

21,35

081

55

FB gr4

F4 – B4


NEDJELJA / SUNDAY, 12.02.2006.


VRIJEME

TIME

BROJ
uk.utak.
NUMBER

BROJ
uk.ut.god.
NUMBER

KATEGORIJA

CATHEGORY

UTAKMICA

MATCH

08,00

082

56

FB gr4

Šesti najbolji 2. – D3

08,20

083

57

FA gr1

Najbolji 2. – B1

08,45

084

58

FA gr2

Drugi najbolji 2. – B1

09,10

085

59

FA gr1

E1 – A1

09,35

086

60

FA gr2

F1 – D1

10,00

087

61

FB gr1

A3 – C4

10,20

088

62

FB gr1

E3 – Treći najbolji 2.

10,40

089

63

FB gr2

B3 – D4

11,00

090

64

FB gr2

A4 – Četvrti najbolji 2.

11,20

091

65

FB gr3

C3 – E4

11,40

092

66

FB gr3

F3 – Peti najbolji 2.

12,00

093

67

FB gr4

D3 – F4

12,20

094

68

FB gr4

B4 – Šesti najbolji 2.

12,40

095

27

za 13. mjesto

A5 – C5

13,00

096

28

za 11. mjesto

preostala dva 4. plasirana

13,20

097

69

FA gr1

A1 – Najbolji 2.

13,45

098

70

FA gr2

D1 – Drugi najbolji 2.

14,10

099

71

FA gr1

B1 – E1

14,35

100

72

FA gr2

C1 – F1

15,00

101

29

za 9. mjesto

Najsl. 3. plas. – najb.4. plas.

15,20

102

30

za 7. mjesto

Dva najbolja 3. plasirana

15,40

103

31

za 5. mjesto

Preostala dva 2. plasirana

16,00

104

73

FB-I 1/2

1. iz grupe 1 – 1. iz grupe 4

16,20

105

74

FB-II 1/2

1. iz grupe 2 – 1. uz grupe 3

16,40

106

32

1/2

B1 – C1

17,15

107

33

1/2

A1 – Najbolje 2. plasirani

17,50

108

75

Finale B

Pob.FB-I – pob.FB-II

18,15

109

34

za 3. mjesto

poraženi 32 – poraženi 33

18,50

110

76

za 3. mjesto

2. grupe 1 – 2. grupe 2

19,25

111

35

Finale 90

pobjednik 32 – pobjednik 33

20,00

112

77

Finale 92

1. grupe 1 – 1. grupe 2