Raspored i satnica odigravanja

SUBOTA / SATURDAY, 06.01.2007.
SPORTSKA DVORANA «MARTINOVKA»

VRIJEME
TIME
BROJ
NUMBER
KATEGORIJA
CATHEGORY
UTAKMICA
MATCH
14,00 1 grupa A CETINKA I - MAKSIMIR-PASTELA
14,30 2 grupa B CETINKA II - DOL TKI HRASTNIK
15,00 3 grupa A KRKA NOVO MESTO - NOVA GRADIŠKA
15,30 4 grupa B VIROVITICA - FENIKS
16,00 5 grupa A CETINKA I - KRKA
16,30 6 grupa B CETINKA II- VIROVITICA
17,00 7 grupa A MAKSIMIR-PASTELA - NOVA GRADIŠKA
17,30 8 grupa B DOL TKI HRASTNIK - FENIKS
18,00 9 grupa A NOVA GRADIŠKA - CETINKA I
18,30 10 grupa B CETINKA II - FENIKS
19,00 11 grupa A MAKSIMIR-PASTELA - KRKA
19,30 12 grupa B DOL TKI HRASTNIK - VIROVITICA
20,00 13 grupa A NOVA GRADIŠKA - KRKA
20,30 14 grupa B DOL TKI HRASTNIK - CETINKA IINEDJELJA / SUNDAY, 07.01.2007.
SPORTSKA DVORANA «MARTINOVKA»

VRIJEME
TIME
BROJ
NUMBER
KATEGORIJA
CATHEGORY
UTAKMICA
MATCH
08,00 15 grupa A MAKSIMIR-PASTELA - CETINKA I
08,30 16 grupa B FENIKS - DOL TKI HRASTNIK
09,00 17 grupa A KRKA NOVO MESTO - CETINKA I
09,30 18 grupa B VIROVITICA - CETINKA II
10,00 19 grupa A NOVA GRADIŠKA - MAKSIMIR-PASTELA
10,30 20 grupa B FENIKS - VIROVITICA
11,00 21 grupa A CETINKA I - NOVA GRADIŠKA
11,30 22 grupa B FENIKS - CETINKA II
12,00 23 grupa A KRKA - MAKSIMIR-PASTELA
12,30 24 grupa B VIROVITICA - DOL TKI HRASTNIK
13,30 25 PF I Pobjednik grupe A - 2. plasirani grupa B
14,20 26 PF II Pobjednik grupe B - 2.plasirani grupa A
15,10 27 7. mjesto A4 - B4
16,00 28 5. mjesto A3 - B3
16,50 29 3. mjesto Poraženi PF I - Poraženi PF II
17,45 30 FINALE Pobjednik PF I - Pobjednik PF II